Krajem 2010 godine usvojen je prostorni plan Nacionalnog parka Tara, koji posebno tretira razvoj turizma na planini Tari, a unuter ove oblasti definiše pet razvojnih turističkih zona za celogodišnji turizam: Predov krst, Bajina Bašta, Perućac, Kaluđerske Bare i Mitrovac.

Razvojna zona Mitrovac prostire se od jezera Zaovine preko Mitrovca i prema jezeru Perućac. Danas se na lokaciji Mitrovac nalazi dečje odmaralište, sa oko 700 ležaja, i sa sportsko-rekreativnim sadržajima (fudbal, mali sportovi, zatvoreni bazen i dr..

Pored toga, u zimskom periodu područje je atraktivno (posebno za mladu populaciju) za sankanje i skijanje, a blizina različitih atraktivnih centara (HE Bajina Bašta, manastir Rača, i dr.) pogodno je za izlete i turing obilaske.

Ciljni karakter područja se ne menja, što znači da se radi o destinaciji koju karakteriše mladost, aktivnost i sportska orijentacija, uz stalne inovacije ponude proizvoda i usluga.

Planira se:

- konverzija Dečijeg odmarališta Mitrovac u Sport Hostel, sa bazenima, konferencijskom salom od 500 m2, kapaciteta 500 kreveta;

- izgradnja „Pastirskog sela” na Miloševcu u skladu sa uslovima nadležnog zavoda za zaštitu prirode;

- Sportski kamp uz Avanturistički park sa kapacitetom od 200 jedinica s maksimalnim prihvatom do 600 osoba;

- Avanturistički adrenalin park – moguća lokacija je Ljuto polje – konopci, vožnja kvada, peintbol;

- Park brdskog biciklizma Tara na Mitrovcu, sa servisnim centrom, garažom, uređenim putevima sa signalizacijom i organizovanim rutama;

- škola jahanja na Krnjoj Jeli;

- pešačko – biciklističke staza kao deo celokupnog koncepta pešačkih i planinarskih ruta Tare;

- Centar za sportove na vodi u Zaovinama sa punktom za ribolov;

- Rekreativne žičare Tisovo brdo – Mitrovac i Repušnjak – Mitrovac

- zimski centar na Zborištu.

Pored toga, potez od jezera Zaovine ka Mitrovcu je posebno interesantan u zoni Krnje jele kao zona za razvoj različitih sportsko – rekreativnih sadržaja i manjih smeštajnih kapaciteta u njihovoj funkciji.