Krajem 2010. godine usvojen je prostorni plan Nacionalnog parka Tara, koji posebno tretira razvoj turizma u zoni Nacionalnog parka, a vrlo su zanimljiva rešenja vezana za Park prirode "Šargan - Mokra gora".

Naime, u ovoj zoni je već formirana specifična turistička zona sa afirmisanim centrima (Kremna, Mokra gora) i lokalitetima (Drvengrad, Šarganska osmica).

U budućnosti se planira:

- olimpijsko selo (Šišatovac), košarkaški kamp (Nadkraji), farma (Vukićevac), vizitorski centar (Šišatovac) i hotel (Ladovac). Svi objekti će biti izgrađeni na potezu Kršanska glava – Iver;

- izgradnja Sportsko-rekreativnog centra u Kremnima, pored postojećeg stadiona sa svim pratećim sadržajima;

- prihvatilište za medvede u klisurastom delu doline Belog Rzava, jugozapadno od Tustog brda van režima prvog stepena zaštite;

- prihvatilište za jelene, na padinama Semegnjevske gore i Šargana;

- ribnjak i manje jezero (deo doline Belog Rzava, ispod brda Kik i jugozapadno od zaseoka Oštrelj – selo Kršanje);

- nešto nizvodnije, jugoistočno od Oštrelja, na Belom Rzavu je moguća izgradnja mini hidroelektrana;

- vizitorski centar sa kampom na izlazu iz tunela kroz planinu Šargan;

- vizitorski centar, u centru naselja Mokra gora;

- manastir kod crkve u Kršanju;

- pešački most kod česme Slavkove;

- olimpijski bazen u centru sela Mokre gore;

- uređenje i valorizacija Trga u Mokroj gori sa višenamenskim pratećim sadržajima;

- postavka eksponata Dobra tehničke kulture u otvorenom prostoru sa naglaskom na prostor Bele vode dolina reke Kamešine, prostor Jatarica (kroz realizaciju šumske turističke pruge), na osnovu programa i dokumentacije meritornih ustanova, a u okviru muzejsko-turističkih sadržaja;

- ugostiteljsko-turistički objekat 9-ti km, sa košarkaškim igralištem i sadržajima za decu i omladinu. Realizacija u formi inspirisanoj staničnim objektom žičane železnice iz 1921-1925. godine i lociran na postojećoj konstrukciji;

- finalizacija programa brana (po uslovima JP Srbijavode i nadležnih zavoda za zaštitu prirode i spomenika kulture i dr), kupališta i pratećih sadržaja duž Reke Kamešine, Beli Rzav, Drugančice i Krsmanskog potoka;

- uređenje vidikovaca i odmorišta na magistralnom putu na potezu Šargan - Cvijovići;

- ulazne kapije za muzejsko-turistički kompleks "Šarganska osmica" i drugi prateći sadržaji;

- uređenje izletišta i povezivanje planinskim stazama i signalizacijom, na području Kremana: Konjska reka, Savini lončići, Ravnice, Veletovo, Trgovište, Kremanska Kadinjača;

- uređenje staze užička plaža - brana Vrutci. Potrebno je urediti stazu koja bi služila kao staza za pešake, bicikliste i aktiviranje turističkog voza;

- postavljanje turističke signalizacije na području užičke i čajetinske jedinice lokalne samouprave;

- popravka puta na Tari (Kaluđerske bare);

- podrška adaptaciji seoskih domaćinstava u cilju stvaranja uslova za kategorizaciju;

- izgradnja planinarskih domova na Jelovoj gori, Mokroj gori, Kremnima i Tari.