Prostorni plan Nacionalnog parka Tara, koji je usvojen krajem 2010.godine, predviđa razvoj i izgradnju autobuske stanice i pratećih putnih objekata (putne baze, stanice za snabdevanje gorivom, servisa).

Predviđene su manje autobuske stanice na Kaluđerskim Barama, Mitrovcu i Perućcu.

Što se tiče snabdevanja gorivom, proširiće se i modernizovati postojeća stanica za snabdevanje gorivom, a formiraće se i poseban servis za motorna vozila sa službom pomoći na drumu na Mitrovcu kao najpovoljnijoj lokaciji.

Postojeća stanica za snabdevanje gorivom u Kremnima se zadržava na istoj lokaciji, dok će se nove stanice za snabdevanje gorivom locirati u Perućcu i Kremnima.