Ergela konja na Tari - konjički klub "Dora"

 

KK Dora je formiran početkom 2007 god. Na samom početku osnovni cilj je bio popularizacija planine Tare kroz programe rekreativnog jahanja. Kasnije, kako se klub razvijao, pojavila se i želja sportskog takičenja. Klub se uključio u Savez za konjički sport Srbije u disciplini daljinsko jahanje. U 2008 i 2009 god. naš član Olgica Petronijević je osvojila državno prvnestvo u pomenutoj disciplini.

Ergela konja - Konjički klub Dora

Gde se nalazimo?

Klub koristi dve lokacije za obavljanje svojih aktivnosti. U periodu april-septembar locirani smo na Kaluđerskim Barama, na Manastirskim stanovima. U tom periodu su i najveće turističke aktivnosti na planini Tara. U periodu oktobar-mart spuštamo se u selo Rača, neposredno iznada manastira Rača, na udaljenosti od 6 km od Bajine Bašte.

 

Aktivnosti

Osnovna aktivnost u klubu je razvoj konjarstva kroz sportsko-rekreativno jahanje. Veliki broj posetilaca planine Tara imao je po prvi kput priliku da upozna konje upravo kod nas i da na taj način stekne prva iskustva u kontaktu sa ovim plemenitim životinjama. U svojim aktivnostima organizujemo obuku u jahanju, pojahivanje konja za početnike, organizacije takmičenja u daljinskom jahanju, kao i organizacija, sada već tradicionalne, konjičke revije Preobraženje kod manastira Rača.

 

Naši konji

Trenutno se u klubu nalazi 7 odraslih konja i 4 ždrebeta. Orijentisali smo se na polukrvne i čistokrvne arapske i engleske konje.

 

Oprema

Koristimo englesku i western opremu.

 

Članstvo u klubu

Godišnja članarina iznosi 8000 din. U taj iznos su uključena 2 školska časa sedmično. Deca školskog uzrasta mogu članarinu platiti u 10 rata.

 

Kontakt

Zainteresovani nas mogu naći na pomenutim lokacijama ili nas kontaktirati na +381 60 0901 962


Galerija