Krajem 2010. godine usvojen je prostorni plan Nacionalnog parka Tara, koji posebno tretira razvoj turizma u zoni Nacionalnog parka, a vrlo su zanimljiva rešenja vezana za Park prirode "Šargan - Mokra gora".

Naime, u ovoj zoni je već formirana specifična turistička zona sa afirmisanim centrima (Kremna, Mokra gora) i lokalitetima (Drvengrad, Šarganska osmica).

U budućnosti se planira:

- olimpijsko selo (Šišatovac), košarkaški kamp (Nadkraji), farma (Vukićevac), vizitorski cent...


Continue reading ...