Planina Tara Vesti - Najvažnije novosti sa Tare

 

Browsing Archive: January, 2011

Razvoj turistickih kompleksa u Bajinoj Basti

Posted by www.ekapija.com on Tuesday, January 25, 2011, In : Novosti 

Krajem 2010 godine usvojen je prostorni plan Nacionalnog parka Tara, koji posebno tretira razvoj turizma na planini Tari, a unuter ove oblasti definiše pet razvojnih turističkih zona za celogodišnji turizam: Predov krst, Bajina Bašta, Perućac, Kaluđerske Bare i Mitrovac.

Položaj Bajine Bašte u odnosu na različite aktivnosti koje se odvijaju (Drinska regata, reli na Tari, brdska auto trka), u okviru Nacionalnog parka Tara, potom u odnosu na kulturne vrednosti (manastir Rača i d...


Continue reading ...
 

Planirana izgradnja autobuske stanice, auto servisa i benzinskih pumpi na planini Tari

Posted by www.ekapija.com on Tuesday, January 25, 2011, In : Novosti 

Prostorni plan Nacionalnog parka Tara, koji je usvojen krajem 2010.godine, predviđa razvoj i izgradnju autobuske stanice i pratećih putnih objekata (putne baze, stanice za snabdevanje gorivom, servisa).

Predviđene su manje autobuske stanice na Kaluđerskim Barama, Mitrovcu i Perućcu.

Što se tiče snabdevanja gorivom, proširiće se i modernizovati postojeća stanica za snabdevanje gorivom, a formiraće se i poseban servis za motorna vozila sa službom pomoći na drumu na Mitrovcu ...


Continue reading ...
 

Planovi razvoja turistickih zona na podrucju Sargana i Mokre Gore

Posted by www.ekapija.com on Tuesday, January 25, 2011, In : Novosti 

Krajem 2010. godine usvojen je prostorni plan Nacionalnog parka Tara, koji posebno tretira razvoj turizma u zoni Nacionalnog parka, a vrlo su zanimljiva rešenja vezana za Park prirode "Šargan - Mokra gora".

Naime, u ovoj zoni je već formirana specifična turistička zona sa afirmisanim centrima (Kremna, Mokra gora) i lokalitetima (Drvengrad, Šarganska osmica).

U budućnosti se planira:

- olimpijsko selo (Šišatovac), košarkaški kamp (Nadkraji), farma (Vukićevac), vizitorski cent...


Continue reading ...
 

Razvoj turistickog kompleksa Mitrovac na Tari

Posted by www.ekapija.com on Tuesday, January 25, 2011, In : Novosti 

Krajem 2010 godine usvojen je prostorni plan Nacionalnog parka Tara, koji posebno tretira razvoj turizma na planini Tari, a unuter ove oblasti definiše pet razvojnih turističkih zona za celogodišnji turizam: Predov krst, Bajina Bašta, Perućac, Kaluđerske Bare i Mitrovac.

Razvojna zona Mitrovac prostire se od jezera Zaovine preko Mitrovca i prema jezeru Perućac. Danas se na lokaciji Mitrovac nalazi dečje odmaralište, sa oko 700 ležaja, i sa sportsko-rekreativnim sadržajima (...


Continue reading ...
 

Razvoj turističkog kompleksa Kaluđerske Bare na planini Tari

Posted by www.ekapija.com on Monday, January 24, 2011, In : Novosti 

Krajem 2010 godine usvojen je prostorni plan Nacionalnog parka Tara, koji posebno tretira razvoj turizma na planini Tari, a unuter ove oblasti definiše pet razvojnih turističkih zona za celogodišnji turizam: Predov krst, Bajina Bašta, Perućac, Kaluđerske Bare i Mitrovac.

Razvojnu zonu „Kaluđerske Bare, pored već započete komercijalizacije (Kaluđerske Bare, Sokolina), pre...


Continue reading ...
 

Razvoj turistickog kompleksa Predov Krst na planini Tari

Posted by www.ekapija.com on Monday, January 24, 2011, In : Novosti 

Krajem 2010 godine usvojen je prostorni plan Nacionalnog parka Tara, koji posebno tretira razvoj turizma na planini Tari, a unuter ove oblasti definiše pet razvojnih turističkih zona za celogodišnji turizam: Predov krst, Bajina Bašta, Perućac, Kaluđerske Bare i Mitrovac.

Razvojna zona „Predov Krst” zbog položaja ima ograničene mogućnosti turističke eksploatacije, ali se smatra da ovaj prostor predstavlja ključni element stvaranja novog identiteta i imidža celovitog pro...


Continue reading ...
 

Razvoj turistickog kompleksa Perucac na Drini

Posted by www.ekapija.com on Monday, January 24, 2011, In : Novosti 

Krajem 2010 godine usvojen je prostorni plan Nacionalnog parka Tara, koji posebno tretira razvoj turizma na planini Tari, a unuter ove oblasti definiše pet razvojnih turističkih zona za celogodišnji turizam: Predov krst, Bajina Bašta, Perućac, Kaluđerske Bare i Mitrovac.

Razvojna zona „Perućac” već danas, zbog položaja odnosno blizine jezera Perućac i reke Drine, predstavlja poznatu turističku destinaciju. Naime, Drina, jezero „Perućac” i Mrestilište pastrmki u Pe...


Continue reading ...